Дудленко, Ирина Николаевна.
Эффективность бригадной формы организации труда медицинских работников санаторно-курортных учреждений [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / И.Н. Дудленко, 1989. - 20 с.
Савицька, Алла Володимирівна.
Комплексне лікування хворих на вперше виявленний туберкульоз легень із застосуванням лазеропунктури [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / А. В. Савицька, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Груповий психоаналіз [Текст] : Навч. посіб. для психіатрів, психотерапевтів, психологів: пер. з нім. / за ред.: О. Фільца, Р. Гаубля, Ф. Лямотта, 2004. - 189 с.
Шум, Марія Іванівна.
Динаміка рівня здоров’я у процесі фізічної реабілітації осіб, які зазнали впливу комплексу факторів Чорнобильської аварії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 24.00.02 / М.І. Шум, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Применение лазеров в медицине и биологии: Материалы ХІХ Междунар. науч.-практ. конф., 25-28 мая 2003г. [Текст] / редкол.: А.М. Коробов (отв. ред.) [и др.], 2003. - 82 с.
Фишелев, Григорий Иосифович.
Клинико-патогенетическое обоснование применения ультрафиолетового облучения аутокрови при лечении тяжелых пневмоний у детей в возрасте до одного года, на этапе интенсивной терапии [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.09 / Г.И. Фишелев, 1989. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Любчик, Віра Миколаївна.
Комплексний підхід до оцінки ефективності кліматолікування та бальнеотерапії у дітей різних типів конституції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. М. Любчик, 2002. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маколінець, Василь Іванович.
Експериментальне обгрунтування застосування гіпервисокочастотного випромінювання при травматичних та дистрофічних порушеннях у кістковій і хрящовій тканинах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. І. Маколінець, 1999. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Любчик, Віра Миколаївна.
Комплексний підхід до оцінки ефективності кліматолікування та бальнеотерапії у дітей різних типів конституції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. М. Любчик, 2000. - 43 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мирзабаєва, Нейля Абдулаєвна.
Використання лазеро-та електропунктурної рефлексотерапії у хворих з шлунковостравохідним рефлюксом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Н. А. Мирзабаєва, 1998. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Традиционная медицина. Восток и Запад = Тraditional medicine East & West : Ежекварт. междунар. науч.-практ. журн. / ООО "Ли Вест", РАН СО. НИИ общей и эксперим. биологии. - Журнал выходит с 2005г.
Парафармацевтика : Вестник нелекарств. средств профилакт. и восстанов. медицины: Попул. науч.-практ. журн. / ООО "Ред. журн. "Фармац. бюл.". - Журнал выходит с 2005г.
Куликович, Юрій Миколайович.
Механізм анальгетичної дії електромагнітних полів міліметрового діапазону у хворих на хворих на хронічний гонартроз [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Ю. М. Куликович, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кучков, Ігор Миколайович.
Функціональні і біохімічні характеристики спермії людини при кріоконсервації в умовах понадшвидкого охолодження [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. біол. наук : 03.00.19 / І. М. Кучков, 2000. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Соловйова, Людмила Олександрівна.
Структурні основи адаптації до впливу природних радіоактивних вод [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.09 / Л. О. Соловйова, 1997. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Handbuch der physikalischen Therapie [Text] / Unter Mitwirkung von: Bernhardt, R. Bois-Reymond du, E. Bumm, Herausgegeben von: A. Goldscheider, P. Jacob. Teil 2, Bd. 1, 1902. - VIII, 478 S.
Clinical nutrition [Text] / ed.: J. L. Rombeau, M. D. Caldwell. Vol. 2 : Parenteral nutrition / N. N. Abumrad [et al.], 1986. - p.: i-xx; 1-752 с.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина" [Текст] / Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Дніпропетр. держ. мед. акад., 1998. - 30 с.
Юрків, Лариса Володимирівна.
Клініко-патогенетичне обгрунтування медикаментозної терапіі в поєднанні із змінним магнітним полем у хворих на остеоартроз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 / Л. В. Юрків, 1996. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Радіологія-терапія" [Текст] / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 1998. - 27 с.