016:61
М 422
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII - перша половина XIX століть [Текст] : біобіблогр. словник / М-во охорони здоров’я України, Держ. наук. мед. б-ка. - К. : [б. и.], 1997 - . - (Медична біографістика)
Вип. 1 / наук. консультант С. М. Старченко, авт.-упоряд.: С. М. Булах та ін., відп. за вид. Д. І. Костенко. - 1997. - 239 с. - Алф. покажч. персоналій: с. 215-219.- Імен. покажч. прізвищ у розділі персоналій.- Бібліогр.: с. 220-237. - ISBN 966-9516-6-6
УДК
016:61
016:61(477)(092)
61(477)(092)(01)

Доп. точки доступа:
Старченко, С. М.\конс.\
Булах, С. М.\авт.-упоряд.\
Костенко, Д. І.\відп. за вид.\
М-во охорони здоров'я України
Держ. наук. мед. б-ка

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)