Перспективи медицини та біології : наук. журн. / Луган. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2008г.
Русскій архивъ патологіи, клинической медицины и бактеріологіи [Текст] / ред. В. В. Подвысоцкий. Русскій архивъ патологіи, клинической медицины и бактеріологіи. - Журнал выходит с 1901г.
Патологія : наук.-прак. мед. журн. / Запоріз. держ. мед. ун-т, Асоц. патологів України,. - Журнал выходит с 2004г.
Досягнення біології та медицини [Електронний ресурс] : наук.-практ. журн. / НАН України, АМН України, Одес. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2005г.
Вестник современной клинической медицины : рецензир. мед. науч.-практ. журн. / Казан. гос. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2008г.
Клінічна та профілактична медицина : наук. журн. / Держ. наук. установа "Наук.-практ. центр профілакт. та клін. медицини" Держ. упр. справами. - Журнал выходит с 2011г.