Шифр: К61 (Журнал)
Український журнал клінічної та лабораторної медицини [Текст] = КЛМ : Всеукр. наук.-мед. журн./ Луган. держ. мед. ун-т ; Гол. ред. В.К. Івченко. - Луганськ : [б. и.], 2006 - . - Периодичность неизвестна

Зареєстрованi надходження