Шифр: Г13 (Журнал)
Галицький лікарський вісник [Текст] : Наук.-практ. часопис/ М-во охорони здоров’я, Івано-Франк. держ. мед. академія ; Голов. ред. Є.М.Нейко. - Івано-Франківськ : [б. и.], 1994 - . - Выходит ежеквартально
Ред. : Рожко М. М.
Веб-сайт