Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія : Наук.-практ.журн. / Асоц.лікарів-інтерністів України. - Журнал выходит с 1995г.
Фармакологічний вісник : Інформ.-аналіт. журн. / Держ. фармакол. центр , Фармокол. комитет. - Журнал выходит с 1996г.
В мире лекарств: клиническая фармакология и фармакотерапия / Изд. дом "Мед. вестник". - Журнал выходит с 1999г.
Клиническая фармакология и терапия : Науч.- практ. журн. / Рос. о-во терапевтов, Рос. о-во клинич. фармакологии и фармакотерапии. - Журнал выходит с 1992г.
Фармаком : Наук.- практ. журн. / Держ. наук. центр лікарських засобів, Держ. підприємство "Наук.-експерт. фармакоп. центр". - Журнал выходит с 1992г.
Рихтер новости : Науч.-информ. журн. / Гедеон Рихтер А.О. - Журнал выходит с 1994г.
Педиатрическая фармакология : Двухмес. науч.-практ. журн. / Союз педиатров России. - Журнал выходит с 2003г.
Фармакологія та лікарська токсикологія : двоміс. наук.-практ., мед. журн. / Ін-т фармакології та токсикології НАМН України, Асоц. фармакологів України". - Журнал выходит с 2007г.
Фармакология и токсикология : двухмес. науч.-теорет. журн. / Всесоюз. науч. о-во фармакологов АМН СССР. - Журнал выходит с 1938г.