Шифр: С 76 (Журнал)
Світ медицини та біології [Текст] = World of medicine and biology : Наук. журн./ Укр. мед. стоматол. акад., Міжнар. фонд допомоги хворим з наслідками травм та захворювань. Полт. від-ня, Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України ; Гол. ред. Ю.Б. Чайковський. - К : [б. и.], 2006 - . - Текст укр. та рос. мовами. - Периодичность неизвестна

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт