CD-ROM
93
Психіатрія [Электронный ресурс] : курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.]; за ред. В. С. Бітенського ; Одес. держ. мед. ун-т. - Електрон. текст. дан. - О. : ОДМУ, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : кольор... - (Б-ка студента-медика). - Загол. з титул. єкрана. - Електрон. версія печ. публікації
Параллельные издания:
1. Psychiatry : course of lectures : a manual for students of higher medical educational establishments of the III - IV level of accreditation / V.S. Bitensky, T.M. Chernova, P.I. Goryachev [et al.].; ed. V.S. Bitensky. - O. : OSMU, 2005. - 335p. : il., tabl. - ISBN 966-7733-47-5966-7733-70-X (Шифр И/905)
2. Психіатрія : Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.С. Бітенський, П.І. Горячев, Е.В. Мельник та ін.; За ред. В.С. Бітенського. - О. : ОДМУ, 2004. - 353 с. - ISBN 966-7733-56-4; 966-7733-47-5 (Шифр 616.8/П 863)
УДК
616.89(075.8)

Доп. точки доступа:
Бітенський, Валерій Семенович
Горячев, Павло Іліодорович
Мельник, Елліна Віталіївна
Пахмурний, Віктор Анатолійович
Пустовойт, Михайло Михайлович
Одеський держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : ХР (50)
Свободны: ХР (50)