Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд.: Л. М. Бур'ян. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 1. Геологи. Географи, 1994. - 96 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. Вип. 2 : Природничі науки. 1946-2000 рр., ч. 3. Хіміки / упоряд. Т. І. Олейникова, 2002. - 204 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв.ред.) и др. Вып. 1 : К 200-летию г.Одессы, 1992. - 59 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв.ред.) и др. Вып. 6, 1995. - 91 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др. Вып. 7 / Гл. ред. Р.О. Файтельберг, 1997. - 104 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др. Вып. 8 / Гл. ред. В.А. Смынтына, 2001. - 103 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 2 : К 200-летию г. Одессы, 1992. - 105 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 3 : К 200-летию г. Одессы, 1993. - 89 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 4 и 5 : К 200-летию г. Одессы : Видные учёные Одессы (ушедшие из жизни), 1994. - 155 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына (отв. ред.) и др. Вып. 11, 2002. - 106 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына и др. Вып. 12-13, 2004. - 233 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищ. освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 1 : Пріоритет інтелекту, 2003. - 639 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищої освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 2 : Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення, 2003. - 617 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищ. освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 3 : Модернізація освіти, 2003. - 943 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945 рр., ч. 4. Фізики. Астрономи / упоряд. І. Е. Рікун, 2003. - 172 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 2. Математики. Механіки/ упоряд. І. Е. Рикун, 1995. - 176 с.
Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України [Текст] : (У 2-х кн.) / Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого; Укладачі: М.І. Панов та ін.; За заг. ред. Ю.І. Горобця, М.І. Панова. Кн. 1, 2001. - 775 с.
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2002 році [Текст] : Проект: У 2-х ч. / [Відп. за вип. А.П. Шпак]. - (Друкарня вид. дому Академперіодика). Ч. 1, 2003. - 251 с.
До 80-річчя Національної академії наук України: Фотоальбом [Текст] : альбом / НАН України, 1998. - 143 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына (гл. ред.) и др. Вып. 9, 2002. - 127 с.