Шифр: К3 (Журнал)
Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія [Текст] : наук.-практ.журн./ Асоц.лікарів-інтерністів України ; Наук.ред.В.З.Нетяженко. - Киiв : [б. и.], 1995 - . - Выходит ежеквартально

Зареєстрованi надходження