Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія : Наук. - практ. журн. / Львів. держ. мед. ун - т ім. Д.Галицького. - Журнал выходит с 1997г.
Фармакологічний вісник : Інформ.-аналіт. журн. / Держ. фармакол. центр , Фармокол. комитет. - Журнал выходит с 1996г.
В мире лекарств: клиническая фармакология и фармакотерапия / Изд. дом "Мед. вестник". - Журнал выходит с 1999г.
Клиническая фармакология и терапия : Науч.- практ. журн. / Рос. о-во терапевтов, Рос. о-во клинич. фармакологии и фармакотерапии. - Журнал выходит с 1992г.
Успехи физиологических наук : Науч.-практ. журн. / РАН. - Журнал выходит с 1970г.
Фармаком : Наук.- практ. журн. / Держ. наук. центр лікарських засобів, Держ. підприємство "Наук.-експерт. фармакоп. центр". - Журнал выходит с 1992г.
Физиология человека : науч.-практ. журн. / РАН. - Журнал выходит с 1975г.
Физиологический журнал им. И. М. Сеченова : Науч.-практ. журн. / РАН. Отд-ние физиологии, Физиол. о-во им. И. П. Павлова. - Журнал выходит с 1988г.
Рихтер новости : Науч.-информ. журн. / Гедеон Рихтер А.О. - Журнал выходит с 1994г.
Педиатрическая фармакология : Двухмес. науч.-практ. журн. / Союз педиатров России. - Журнал выходит с 2003г.
Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии : Науч.-практ. рецензир. журн. / Моск. НИИ педиатрии и дет. хирургии, Рос. ассоц. педиатр. центров. - Журнал выходит с 2005г.
Archiv für die gesammte physiologie des menschen und der thiere [Text]. - Журнал выходит с 1872,
Фармакологія та лікарська токсикологія : двоміс. наук.-практ., мед. журн. / Ін-т фармакології та токсикології НАМН України, Асоц. фармакологів України". - Журнал выходит с 2007г.
Физиологический журнал : науч.-теорет. журн. / Ин-т физиологи им. А. А. Богомольца АМН УССР. - Журнал выходит с 1955г.
Фармакология и токсикология : двухмес. науч.-теорет. журн. / Всесоюз. науч. о-во фармакологов АМН СССР. - Журнал выходит с 1938г.