Шифр: К4 (Журнал)
Клінічна та експериментальна патологія [Текст] : Укр.науч.-практ.журн./ Наук.т-во патофізіологів України, Буковін.держ.мед.акад. ; Гл.ред.В.П.Пішак. - Киiв : [б. и.], 2002 - . - Выходит ежеквартально. - ISSN 1727-4338
Веб-сайт