Х 20453
Мізін, Володимир Іванович.
Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. І. Мізін ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. - О. : [б. и.], 2007. - 40 с. : табл. - Бібліогр.: с. 29-36.
УДК
615.838(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабилітацІЇ та курортології
Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)