Шифр: Л6 (Журнал)
Лікування та діагностика [Текст] : Журн. для практ. лікарів/ АМН України ; Голов. ред. В. І. Медведь. - Київ : [б. и.], 1996 - . - Выходит ежеквартально

Зареєстрованi надходження