Шифр: У 54 (Журнал)
Ukrainica Bioorganica Acta [Текст] = [Українська біоорганічна хімія] : двуріч. наук. журн. біоорган. і біолог. хімії/ НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики ; гол. ред. В.П. Кухар. - К. : [б. и.], 2004 - . - Перевод заглавия: Українська біоорганічна хімія. - Выходит дважды в год
Ред. : Кухар В.П.

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт