Шифр: М 6 (Журнал)
Мікробіологічний журнал [Текст] : Наук. журн./ НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т ; Гол. ред. В.В. Смірнов. - Киiв : [б. и.], 1934 - . - Выходит раз в два месяца. - ISSN 0201-8462
Веб-сайт