Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 1, 2004. - 213 p.
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 2, 2004. - 226 p.
Хайтович, Олександр Борисович.
Мікробіологічна характеристика вібріонів і організаційно-методичні підходи до її практичного використання [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / О. Б. Хайтович, 1998. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гурина, Светлана Викторовна.
Микробиология [Текст] : учеб. пособие для студ. заоч. отд-ния [хим.-фармац. акад.] / С. В. Гурина, И. П. Соколова, 2000. - 54 с.
Давидова, Світлана Миколаївна.
Нові підступи щодо лабораторної діагностики хвороб шлунку та дванадцятипалої кишки, обумовлених Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / С. М. Давидова, 1997. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Молекулярно-генетические механизмы туберкулезной инфекции [Текст] / Ю. И. Бажора, В. И. Кресюн, Ю. И. Фещенко [и др.], 2005. - 295 с.
Бабіч, Євген Михайлович.
Вплив абіотичних факторів і мікробних ценозів на процеси формування та розвитку популяцій менінгококу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.05 / Є. М. Бабіч, 1996. - 41 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Климнюк, Сергій Іванович.
Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди в нормі та при патологіі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / С. І. Климнюк, 1995. - 47 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Красовський, Валерій Вітальович.
Біологічні властивості бактерій роду Listeria, циркулюючих в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / В. В. Красовський, 1995. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Абрамовъ, Сергей Семеновичъ.
Патогенные микроорганизмы. Ихъ роль въ этіологіи, патологіи и эпидеміологіи заразныхъ болѣзней [Текст] : пособіе при изученіи бактеріологіи для врачей и студ. / С. С. Абрамовъ, 1917. - 527; IX с.
Гламаздина, Нелли Николаевна.
Биоценологические аспекты при инвазии кишечными гельминтами на фоне стафилококкового носительства [Текст] : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.19, 03.00.07 / Н. Н. Гламаздина, 1987. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хохлов, Александр Степанович.
Низкомолекулярные микробные ауторегуляторы [Текст] : монография / А.С. Хохлов, Отв. ред. Л.Д. Бергельсон, 1988. - 269 с.
Воробьев, Анатолий Андреевич.
Медицинская и санитарная микробиология [Текст] : учеб. пособие по микробиологии, вирусологии, иммунологии для студентов мед. вузов / А.А. Воробьев, Ю.С. Кривошеин, В.П. Широбоков, 2003. - 462 с.
Кириленко, Ольга Акимовна.
Об усилении действия столбнячного токсина под влиянием продуктов жизнедеятельности стафилококка, кишечной палочки и протея [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / О. А. Кириленко, 1967. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Абель, Рудольф.
Краткое руководство для бактериолога-практиканта, содержащее описание важнейших приемов по бактериологической технике [Текст] / Р. Абель ; пер. с 6 нем. изд. Ф. М. Шур, 1902. - 100 с.
Янковский, Дмитрий Станиславович.
Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления [Текст] : монография / Д.С. Янковский, 2005. - 361 с.
Маянский, Андрей Николаевич.
Микробиология для врачей [Текст] : (очерки патогенетической микробиологии) / А. Н. Маянский, 1999. - 394 с.
До історії розвитку мікробіології у науково-дослідних і навчальних закладах України [Текст] : Зб. ст. / Упоряд.: В.П. Широбокова, О.М. Чернявська, М.В. Шилов, Під заг. ред. В.П. Широбокова, 2006. - 303 с.
Микробиология и иммунология [Текст] : Учебник / [А.А. Воробьев, А.С. Быков, М.Н. Бойченко и др.]; Под ред.: А.А. Воробьева, 1999. - 464 с.
Медицинская микробиология [Текст] : Учебник / А.З. Байчурина, Г.Х. Гильманова, В.Е. Григорьев и др.; Под ред. В.И. Покровского, О.К. Поздеева, 1999. - 1184 с.