Долинян, Левон Саркисович.
Изучение липидного и белкового обмена при хронической интоксикации молибденом и обоснование некоторых патогенетических подходов к разработке профилактического питания [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / Л. С. Долинян, 1985. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зубцов, Юрий Николаевич.
Гигиеническое обоснование потребности в энергии и основных пищевых веществах для подземных рабочих современных высокомеханизированных угольных шахт [Текст] : автореф. дис. ...канд. мед. наук : 14.00.07 / Ю. Н. Зубцов, 1985. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Запорожан, Валерий Николаевич.
Гармоничное питание матери, плода и ребенка [Текст] : рук. для врачей / В. Н. Запорожан, И. Л. Бабий, Е. Д. Телющенко, 2004. - 262 с.
Clinical nutrition [Text] / ed.: J. L. Rombeau, M. D. Caldwell. Vol. 2 : Parenteral nutrition / N. N. Abumrad [et al.], 1986. - p.: i-xx; 1-752 с.
Смоляр, Володимир Іванович.
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : Підруч. для студентів технол. спец. з напряму "Харчова технологія та інженерія" / В.І. Смоляр, 2000. - 334 с.
Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : Підруч. для студентів вищ. навч. мед. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і курсантів ін-ту удоскон. лікарів / В.І. Ципріян, Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко та ін.; За ред. В.І.Ципріяна, 1999. - 567 с.
Clinical nutrition [Text] / ed.: J. L. Rombeau, M. D. Caldwell. Vol. 1 : Enteral and tube feeding / C. F. Anderson [et al.], 1984. - p.: i-xvii; 1-610 с.
Сучков, Борис Павлович.
Гігієнічне значення селену як мікроелемента [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Б. П. Сучков, 1996. - 45 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Карпенко, Петро Олександрович.
Аліментарна профілактика захворювань у працівників Чорнобильської зони відчуження [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / П. О. Карпенко, 1996. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Корзун, Віталій Наумович.
Гігієнічна проблема профілактики внутрішнього опромінення організму при хронічному пліментарному надходженню радіонуклідів цезію і стронцію [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / В. Н. Корзун, 1995. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Білко, Тетяна Миколаївна.
Гігієнічне обгрунтування використання бактеріальної біомаси при відгодівлі сільськогосподарських тварин та споживання іх м’яса в харчуванні населення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / Т. М. Білко, 1994. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Циганенко, Олег Іванович.
Еколого-гігієнічна система охорони здоров’я населення України від негативного впливу нітратів харчових продуктів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.16 / О. І. Циганенко, 1994. - 37 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Герасимова, Валентина Григорьевна.
Токсиколого-гигиеническая характеристика неионогенных поверхностно-активных веществ группы оксиэтилированных высших жионых спиртов и синтетических чистящих средств на их основе [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / В. Г. Герасимова, 1993. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Головина, Людмила Михайловна.
Обоснование гигиенических регламентов применения пестицидов в интенсивных технологиях возделывания зерновых [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / Л. М. Головина, 1992. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Жулкевич, Игорь Валентинович.
Применение пищевых волокон в лечении сахарного диабета [Текст] : автореф. дис. ... канд.мед. наук : 14.00.03 / И. В. Жулкевич, 1989. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тутельян В.А.
Оптимальное питание - ключ к здоровью [Текст] / В.А. Тутельян, Б.П. Суханов, 2004. - 61 с.
Аксенов, Александр Петрович.
Лечение и питание при онкологических заболеваниях [Текст] : научно-популярная литература / А.П. Аксенов, 2001. - 287 с.
Раух, Эрих.
Оздоровление по методике доктора Ф. Майера - ключ к здоровью и красоте [Текст] : Попул. способ эффектив. очищения организма от шлаков, токсинов и избыт. содерж. кислот: Пер. с нем. / Э. Раух, 2003. - 190 с.
Власова, Виктория Владимировна.
Лечебное питание при заболеваниях уха, горла и носа [Текст] : монография / В.В. Власова, 1998. - 367 с.
Хасенов А.Н.
Кумыс и его лечебные свойства [] : монография / А.Н. Хасенов, 1961. - 43 с.