Х 20787
Замкова, Альона Вікторівна.
Нейрофармакологічні властивості нових похідних арилпіперазину [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / А. В. Замкова ; Одес. держ. мед. ун-т, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - О. : [б. и.], 2008. - 18 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-15.
УДК
615.214(043.3)
547.861.3(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)