Силантьев, Сергей Александрович.
Фармакологический анализ быстрообратимых эффектов лигандов ГАМК-рецепторного комплекса [Текст] : дис. ... канд. биол. наук : 14.03.05 / С. А. Силантьев, 2002. - 156 с.
Силантьєв, Сергій Олександрович.
Фармакологічний аналіз швидкооборотних ефектів лігандів ГАМК - рецепторного комплексу [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / С. О. Силантьєв, 2002. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Попова, Лариса Василівна.
Нейрофармакологічний аналіз ноотропної і снодійної дії ГАМК-ергічних сполук - похідних 1,4 - бенздіазепіну і 1,3,4 - бензтриазепіну [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. В. Попова, 2006. - 130 с.
Попова, Лариса Василівна.
Нейрофармакологічний аналіз ноотропної і снодійної дії ГАМК-ергічних сполук - похідних 1,4-бенздіазепіну та 1,3,4-бензтриазепіну [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. В. Попова, 2006. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Замкова, Альона Вікторівна.
Нейрофармакологічні властивості нових похідних арилпіперазину [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / А. В. Замкова, 2008. - 124 с.
Шарапова, Светлана Эрленовна.
Психотропные свойства полифункциональных макрогетероциклов [Текст] : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.25 / С. Э. Шарапова, 1988. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зубковська, Ганна Геннадіївна.
Експериментальне обгрунтування підходів до вибору ефективних психофармакологічних засобів для лікування стійкого патологічного стану мозку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Г. Г. Зубковська, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дейко, Роман Данилович.
Експериментальне вивчення церебропротекторних та психотропних властивостей нових циклічних і лінійних олігопептидів [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / Р. Д. Дейко, 2017. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи