614
А 437
Актуальні питання лікування та профілактики захворювань в практиці сімейного лікаря : досвід впровадження та перспектива [Текст] : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю, присвяч. 10-й річниці створення каф. сімейн. медицини та загал. практики (25-26 верс. 2008 р.) / Одес. держ. мед. ун-т, Упр . охорони здоров’я та медицини катастроф Одес. облдержадміністрації, Укр. асоц . сімейн. медицини, Асоц. сімейн. медицини Одес. регіону, Клініч. санаторій ім. В. П. Чкалова ; редкол.: В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, О. К. Асмолов [та ін.]. - О. : Фенікс, 2008. - 219 с. : табл. - ISBN 978-964-438-124-3
УДК
614
614.2:362.121(043.2)
616-084(043.2)

Доп. точки доступа:
Запорожан, Валерій Миколайович\ред.\
Кресюн, Валентин Йосипович\ред.\
Асмолов, Олександр Костянтинович\ред.\
Лисенко, Г. І.\ред.\
Попик, Г.С.\ред.\
Паненко, Анатолій Васильович\ред.\
Одес. держ. мед. ун-т
Упр. охорони здоров’я та медицини катастроф Одес. облдержадміністрації
Укр. асоц. сімей. медицини
Асоц. сімейн. медицини Одес. регіону
Клініч. санаторій ім. В. П. Чкалова

Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ХР (6)
Свободны: ХР (6)