X 20911
Преподобна, Катерина Вікторівна.
Механізми реакцій метаболізму та елімінації гідазепаму в організмі щурів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / К. В. Преподобна ; Одес. держ. мед. ун-т, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - О. : [б. и.], 2008. - 20 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
615.21.015.4(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)