Преподобна, Катерина Вікторівна.
Механізми реакцій метаболізму та елімінації гідазепаму в організмі щурів [Текст] : дис. ... канд. бiол. наук : 14.03.05 / К. В. Преподобна, 2008. - 125 с.