57
М 255
Мардашко, Олексій Олексійович.
Біологічна та біоорганічна хімія [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рiвня акредитацiї / О. О. Мардашко, Н. Є. Ясиненко ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса : ОДМУ, 2008. - 341 с. : іл., табл. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 338. - ISBN 978-966-443-002-6. - ISBN 978-966-7733-47-6 (сер.)
Параллельные издания:
1. Мардашко О. О. Біологічна та біоорганічна хімія : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. освiти ІІІ-ІV рiвнів акредитацiї / О. О. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - Одеса : ОНМедУ, 2011. - 235 с : табл. - ISBN 978-966-443-024-8978-966-7733-47-6 (Шифр 57/М 255)
2. Мардашко О. О. Біологічна та біоорганічна хімія : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рiвня акредитацiї / О. О. Мардашко, Н. Є. Ясиненко. - Одеса : ОДМУ, 2008. - 1ел. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-966-443-002-6978-966-7733-47-6 (Шифр CD)
УДК
57
577.1(075.8)

Доп. точки доступа:
Ясиненко, Ніна Євгенівна
Одес. держ. мед. ун-т
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одесский национальный медицинский университет
Одеський національний медичний університет
Одесский медицинский институт
Одеський медичний інститут
Odessa National Medical University
Odessa state medical university

Имеются экземпляры в отделах: всего 887 : ФУЛ (877), ХР (10)
Свободны: ФУЛ (877), ХР (10)