Уточнение видового статуса некоторых колекционных штаммов метанотрофов [Текст] / В. А. Романовская [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 3-7
Очистка та фізико-хімічні властивості протеолітичного комплексу Bacillus sp [Текст] / А. С. Левішко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 8-15
Тугай Т.I.
Вплив іонізуючого випромінювання низької інтенсивності на активність каталази та супероксиддисмутази Hormoconis Resinae [Текст] / Т. I. Тугай, Н. М. Жданова, O. I. Бузарова // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 16-21
Лущак О.В.
Активація ферментів soxRS-регулону пероксидом водню у Escherichia colі [Текст] / О. В. Лущак, Т. В. Багнюкова, В. І. Лущак // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 22-27
Киприанова Е.А.
Анализ связи между структурой и антибиотической активностью батумина [Текст] / Е. А. Киприанова, В. В. Клочко // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 28-33
Пирог Т.П.
Дегидрогиназы, окисляющие этанол и ацетальдегид в Rhodococcus Erythropolis ЭК-1 [Текст] / Т. П. Пирог, Ю. В. Корж, Т. А. Шевчук // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 34-41
Поліщук Л.В.
Стабільність синтезу ендонуклеаз рестрикції II типу штамами стрептоміцетів при їх довгвотерміновому зберіганні [Текст] / Л. В. Поліщук, В. В. Лук'янчук, К. П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 42-45
Піляшенко-Повохатний А.І.
Вплив іонів нікелю на фізіологічну та корозійну активність бактерій циклу сірки [Текст] / А. І. Піляшенко-Повохатний, М. О. Борецька // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 46-49
Коваленко О.Г.
Вплив глюкуроноксиломанану Tremella mesenterica Riz. Fr. (Basidiomycota) на стійкість рослин до вірусу тютюнової мозаїки [Текст] / О. Г. Коваленко, О. М. Поліщук // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 50-56
Действие протефлазида на вирус Эпштейна-Барр [Текст] / С. Д. Загородняя [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 57-61
Пригнічення репродукції аденовірусів у культурі клітин специфічними антитілами [Текст] / О. Ю. Повниця [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 62-69
Іван Гаврилович Скрипаль (до 70-річчя від дня народження) [Текст] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 70-72