Х 20967
Мельниченко, Тетяна Іванівна.
Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барвників у харчовій промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук :14.02.01 / Т. І. Мельниченко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К. : [б. и.], 2009. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16.
УДК
613.294:547.97(043.3)

Доп. точки доступа:
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)