Попович, Вікторія Павлівна.
Фармакогностичне вивчення представників роду CERASUS [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / В. П. Попович, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Антонов, Александр Анатольевич.
Анализ и стандартизация некоторых эфирных масел и препаратов их содержащих [Текст] : автореф. дис. ... фармац. наук : 15.00.02 / А. А. Антонов, 1988. - 20 с.
Мусій , Олег.
Медичний словник лікарських рослин (російсько - латинсько - український) [Текст] : 4 320 назв / О. Мусій , 2002. - 208 с.
Фітотерапія в Україні : Наук.-практ. журн. / Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини, ТОВ" Фірма '' ЮЛГ''. - Журнал выходит с 1997г.
Солодовніченко, Ніна Макарівна.
Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати [Текст] : навч. посіб. з фармакогнозії з основами біохімії лікар. рослин для студ. вищ. фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Н. М. Солодовніченко, М. С. Журавльов, В. М. Ковальов, 2003. - 407 с.
Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья [Текст] : учеб. пособие для слушателей последиплом. подгот. специалистов фармации, студ. высш. фармац. вузов и фак. / И. П. Банный, М. М. Литвиненко, О. А. Евтифеева, А. Г. Сербин, 2002. - 88 с.
Медицинская ботаника [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Н. М. Ткаченко, Т. А. Слободянюк ; под общ. ред. Л. М. Серой, 2003. - 363 с.
Барнаулов, Олег Дмитриевич.
Введение в фитотерапию [Текст] : Лекции / О.Д. Барнаулов, 1999. - 159 с.
Гоменюк, Геннадий Антонович.
Рецепты из мхов, водорослей, грибов, древесных и травянистых лекарственных растений: (458 способов применения лекарственных растений) [Текст] : Справочник / Г.А. Гоменюк, В.С. Даниленко, 2001. - 57 с.
Комісаренко, Сергій Миколайович.
Виділення, ідентификація біологічно активних речовин гіркокаштану звичайного AESCULUS HIPPOCASTANUM L., cтворення і стандартизація на їх основі препарату "Ескувіт" [Текст] : автореф. дис. ... канд. фарм. наук : 15.00.03 / С. М. Комісаренко, 2002. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Січкар, Лілія Анатоліївна.
Розробка технології одержання інгібітора трипсину з насіння сої і вивчення його властивостей [Текст] : автореф. дис. ... канд. фарм. наук : 15.00.03 / Л. Л. Січкар, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Целебная пища 21 века (феномен спирулины и бурых водорослей) [Текст] : [Справ. пособие] / Авт-сост. Л. Купраш, 2002. - 28 с.
Swanson C. O.
Wheat flour and diet [Text] / C. O. Swanson, 1928. - 203 p.
Воскобойнікова, Галина Леонідівна.
Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських форм з рослинної сировини сосни лісової [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Г. Л. Воскобойнікова, 1999. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кедрова, Ирина Ивановна.
Токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицида текто и его влияние на кчество обработанного картофеля [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.07 / И.И. Кедрова, 1990. - 18 с.
Башура, Олександр Геннадійович.
Практичне керівництво з аромокосметичних засобів [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. фармац. навч. закладів і фармац. фак. вищ. мед. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Технологія парфумер.-космет. препаратів" / О.Г. Башура, І.І. Баранова, 2003. - 79 с.
Бенидзе, Мария Михайловна.
Стероидные соединения листьев юкки алоелистной и цветков юкки славной [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / М. М. Бенидзе, 1989. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Светличная, Евгения Ивановна.
Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений [Текст] : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е.И. Светличная , И.А. Толок, 2003. - 287 с.
Приходько, Олександр Борисович.
Компонентний склад та біологічна активність ефірної олії роду ТHYMUSL флори України [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / О. Б. Приходько, 1999. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Куцик, Ганна Василівна.
Фармакогностичне вивчення культивованої шоломниці байкальської [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук: 15.00.03 / Г.В. Куцик, 1998. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи