Шифр: П1 (Журнал)
Променева діагностика, променева терапія [Текст] : наук.- практ. журн./ Асоц. радіологів України, ІВО"Медицина України" ; гол. ред. В. Є. Медведєв. - Киiв : [б. и.], 2000 - . - Выходит ежеквартально

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт