Ендокринологія : Наук. -практ. журн. / АМН України. І-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка. - Журнал выходит с 1996г.
Проблемы эндокринологии : науч.-практ. журн. / М-во здравоохранения Рос. Фед., Рос. АМН. Эндокринол. науч. центр. - Журнал выходит с 1955г.
Міжнародний ендокринологічний журнал = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : Щокв. спеціаліз. наук.-практ. журн. / АМН України. Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка. - Журнал выходит с 2005г.