Загальна хірургія [Електронний ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. і викл. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)