Шифр: П10 (Журнал)
Перинатологія та педіатрія [Текст] : Наук.-практ. журн./ АМН України. Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ; Гол. ред. О.М. Лук’янова. - К. : Медицина України, 1998 - . - Выходит ежеквартально
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: Настоящее издание
В 2005г. переименовано в Перинатология и педиатрия (Шифр П76)

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт