Х 19037
Квасніцький, Микола Васильович.
Діагностика та диференційоване лікування нейрофіброматозу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.05 / М. В. Квасніцький ; АМН України, Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова. - К. : [б. и.], 2004. - 40 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 32-37
УДК
616-006.38-07-089(043.3)


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)