Шифр: С3 (Журнал)
Сучасні інфекції [Текст] : Наук.-практ. часопис/ Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця, ІВО"Медицина України" ; Гол. ред. Ж.І.Возіанова. - К. : [б. и.], 1999 - . - Выходит ежеквартально

Зареєстрованi надходження