Шифр: У3 (Журнал)
Український журнал патології [Текст] : Науч.-практ. журн./ АМН України. Асоц. патологів України ; Гол. ред. П.І.Червяк. - К. : [б. и.], 1998 - . - Периодичность неизвестна

Зареєстрованi надходження