Шифр: У9 (Журнал)
Український Бальнеологічний журнал [Текст] : Наук.-практ.журнал/ НАН України, Зах.-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Всеукр. асоц. фізіотерапевтів і курортологів, Львів. держ. мед.ун-т ім.Д.Галицького, ЗАТ"УКРПРОФОЗДДОРОВНИЦЯ" ; Шеф-редактор: В.Ф.Кузнецов. - Дрогобич : [б. и.], 1999 - . - Выходит ежеквартально

Зареєстрованi надходження