Шифр: У15 (Журнал)
Український хіміотерапевтичний журнал [Текст] : Наук.- практ. журн./ АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Асоц. хіміотерапевтів України ; Гол. ред. Ю.І. Фещенко. - Киiв : [б. и.], 1999 - . - Выходит ежеквартально. - ISSN 1562-1162

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт