Шифр: Е3 (Журнал)
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія [Текст] : Наук. - практ. журн./ Львів. держ. мед. ун - т ім. Д.Галицького ; Гол. ред. Є. Панасюк. - Л : [б. и.], 1997 - . - Выходит ежеквартально. - ISSN 1609-6371

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт