616.8
П 863
Психіатрія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.] ; за ред. В. С. Бітенського ; Одес. держ. мед. ун-т. - О. : ОДМУ, 2004. - 353 с. - (Библиотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 350-352. - ISBN 966-7733-56-4; 966-7733-47-5
Параллельные издания:
1. Psychiatry : course of lectures : a manual for students of higher medical educational establishments of the III - IV level of accreditation / V.S. Bitensky, T.M. Chernova, P.I. Goryachev [et al.].; ed. V.S. Bitensky. - O. : OSMU, 2005. - 335p. : il., tabl. - ISBN 966-7733-47-5966-7733-70-X (Шифр И/905)
2. Психіатрія : курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.]; за ред. В. С. Бітенського. - О. : ОДМУ, 2007. - 1ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
616.8
616.89(075.8)

Доп. точки доступа:
Бітенський, Валерій Семенович
Горячев, Павло Іліодорович
Мельник, Елліна Віталіївна
Пахмурний, Віктор Анатолійович
Пустовойт, Михайло Михайлович
Сушко, В'ячеслав Вікторович
Сушко, Віктор Васильович
Чернова, Тетяна Михайлівна
Бітенський, Валерій Семенович\ред.\
Одеський держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 804 : ФУЛ (799), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (799), ХР (5)