Шифр: Ф5 (Журнал)
Фармакологічний вісник [Текст] : Інформ.-аналіт. журн./ Держ. фармакол. центр , Фармокол. комитет. ; Гол. ред. О.В.Стефанов. - К. : [б. и.], 1996 - . - Выходит раз в два месяца

Зареєстрованi надходження