Методические указания по русскому языку для студентов иностранцев 5 курса, клинординаторов, стажеров и аспирантов на основе текстов по офтальмологии [Текст] / МЗ Украины, Респ. метод. каб. по высш. мед. образованию, Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова, Каф. рус. яз., 1991. - 179 с.
Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко, 2002. - 226 с.
Русский язык в диалогах [Текст] : учеб. задания для студ.-иностранцев I-II курсов с англ. яз. обучения / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз., 1998. - 51 с.
Русский язык [Текст] : учеб. для иностр. студ. подгот. фак. / Э. В. Витковская, Э. К. Горлова, Г. Е. Маевская [и др.], 2003. - 320 с.
Золотухін, Геннадій Олексійович.
Фахова мова медика [Текст] : ділова укр. мова для студ.-медиків : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IY рівнів акредитації / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник, 2001. - 390 с.
Золотухін, Геннадій Олексійович.
Фахова мова медика [Текст] : Ділова укр. мова для студентів-медиків: Підруч. для студентів вищ. мед. навч. закладів III-IY рівнів акредитації / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник, 2002. - 390 с.
Русско-английский словарь [Текст] : ок. 34 000 слов. / А. М. Таубе, А. В. Литвинова, А. Д. Миллер, Р. С. Даглиш; под ред. Р. С. Даглиша, 1987. - 624 с.
Управління фармацією [Текст] : Підруч. для слухачів ін-тів і фак. підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / В.М. Толочко, М.О. Алюшина, Д.Л. Великий та ін.; За ред. В.М.Толочка, 1997. - 256 с.
Hammett, Dashiell.
Selected detective prose [Текст] / D. Hammett, 1985. - 485 p.
Громовик, Богдан Петрович.
Фармацевтичний маркетинг [Текст] : теорет. та прикладны засади : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька, 2004. - 454 с.
Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків [Текст] : навч. посiб. для студ., магістрів, асп., викл., наук. співроб. та спеціалістів фармації / І. М. Перцев, О. Х. Пімінов, М. М. Слободянюк [та ін.] ; за ред. І. М. Перцева, 2007. - 725 с.
Биофармация [Текст] : учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, И. А. Зупанец [и др.]; под ред. А. И. Тихонова, 2003. - 238 с.
Язык и культура [Текст] : [Материалы] 6-й междунар. науч. конф.: В 5-ти т. / Киев. ун-т им. Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений, Ин-т междунар. отношений. - (Б-ка журн. "Collegium"). Т. 2 : Культурологический компонент языка, 1998. - 161 с.
Handwörterbuch der deutschen Sprache nebst den gebräuchlichsten Fremdwörtern [Текст] / Angabe der Betonung und Aussprache und einem Verzeichnisse der unregelmäßigen Zeitwörter von F.A.Weber, 1877. - XII, 779 S.
Англо-русский медицинский словарь для стоматологов: [18 000 сл.] [Текст] : словарь / Авт.-сост.: Д.Ф. Ковшило и др., 2003. - 486 с.
Англо-русский медицинский словарь для стоматологов [18 000 сл.] [Текст] / Сост. Д.Ф. Ковшило и др., 2000. - 486 с.
Русский язык [Текст] : Учеб. для иностр. студентов подгот. фак. / Э.В. Витковская, Э.К. Горлова, Г.Е. Маевская и др., 2002. - 320 с.
Філатов, Володимир Михайлович.
Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навч. за спец. "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій" / В. М. Філатов, В. В. Липов, С. В. Вершинін, 2003. - 143 с.
Латинська мова [Текст] : Підручник для студентів фак. пром. фармації вищ. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та навч. фармац. закладів І-ІІ рівнів акредитації / Є.І. Світлична, І.О. Толок, В.І. Базарова, О.Л. Фель, 2001. - 214 с.
Григор’єва, Маргарита Василівна.
Французька мова [Текст] : Підруч. для студентів вищ. фармац. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М.В. Григор’єва, Л.М. Назарова, Т.О. Данченко, 2002. - 463 с.