Хвороби дитячого віку [Текст] : Посіб. з педіатрії / М.С. Гбур, В.І. Калужська, Г.В. Касьяненко, 1999. - 175 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Неонатология [Текст] : Учеб. для педиатр. фак-тов мед. вузов и врачей постградуального обучения: В 2-х т. Т. 1, 1997. - 496 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Неонатология [Текст] : учеб. для педиатр. фак-тов мед. вузов и врачей постградуального обучения : в 2-х т. Т. 2, 1997. - 556 с.
Педиатрия [Текст] : [практ. пособие для педиатров, неонатологов и врачей общ. практики]: пер. с 5-го англ. изд. / Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел; под ред. Дж. Грефа, 1997. - 911 с.
Treatment of childhood disorders [Text] / S.T. Azar, R. A. Barkley, B. A. Barrios and others; Ed.: E. I. Mash, R. A. Barkley, 1989. - 568 p.
Фенвік, Елізабет.
Мати і дитина [Текст] : практ. порадник для батьків: пер. з англ. / Е. Фенвік, 1998. - 255 с.
McMillan, Julia A.
The whole pediatritian catalog [Text]. [Vol. 1] : A compendium of clues to diagnosis and management / J. A. McMillan, P. I. Nieburg, F. A. Oski, 1977. - 506 p.
McMillan, Julia A.
The whole pediatritian catalog [Text]. Vol. 2 : A compendium of clues to diagnosis and management / J.A.McMillan, J.A.Stockman, F.A.Oski, 1979. - 495 p.
McMillan, Julia A.
The whole pediatritian catalog [Text]. Vol. 3 : A compendium of clues to diagnosis and management / J. A. McMillan, J. A. Stockman, F. A. Oski, 1982. - 540 p.
Эрман, Михаил Владимирович.
Лекции по педиатрии [Текст] : Для студентов леч. фак. мед. ин-тов и мед. фак. ун-тов / М.В. Эрман, 2001. - 471 с.
Современная педиатрия = Сучасна педіатрія : Ежекв. науч.-практ. педиатр. журн. / МЗ Украины. Укр. ин-т обществ. здоровья, Изд-во "Експерт". - Журнал выходит с 2003г.
Реамберин - инфузионный раствор для интенсивной терапии в педиатрической клинике [Текст] : Сб. ст. / Под общ. ред. М.Г. Романцова, 2002. - 64 с.
Комплексна програма профілактики і лікування дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з хворобами репродуктивної, нервової та гастроентерологічної систем на республіканському курорті "Куяльник" [Текст] : (метод. рекомендації) / Одес. держ. мед. ун-т, Одес. курорт "Куяльник", 1999. - 36 с.
Крючко, Тетяна Олександрівна.
Клініко-патогенетичне обгрунтування системи реабілітаційно-профілактичних заходів дітям різних груп радіаційного ризику [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.01.10) / Т. О. Крючко, 2001. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гребняк, Микола Петрович.
Профілактична медицина дітей та підлітків [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів IV-рівня акредитації / М.П. Гребняк, 2004. - 258 с.
Парамонов, Зіновій Михайлович.
Наукове обгрунтування комплексу організаційних заходів щодо медичної реабілітації дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / З. М. Парамонов, 1999. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дєдович, Ніна Георгіївна.
Вплив санаторно-курортних факторів Євпаторії на клініко-лабораторні показники адаптації дітей, що постійно мешкають в районах радіаційного забруднення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. Г. Дєдович, 1999. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Смагін, Григорий Вікторович.
Вивчення поєднаної дії іонізуючої радіаціі та пестицидів на захворюваність дитячого населення та наукове обгрунтування аліментарної профілактики [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / Г. В. Смагін, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Богомольский М. А.
Заболеваемость городского детского населения и нормативы его лечебно-профилактического обслуживания [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук / М. А. Богомольский, 1966. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Педиатрия [Текст] : руководство / А. Дж. Альтман, М. Беллоу, Л. И. Банко [и др.]; гл. ред. П. Х. Дворкин; пер. со 2-го англ. изд., доп. под ред. Н. Н. Володина, 1997. - 834 с.