The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1992, 1979. - 510 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1993, 1979. - 578 p.
Некрасова, Любов Сергіівна.
Наукове обгрунтування перспективного розвитку спеціалізоіваної медичної допомоги на основі вивчення стану здоров’я дитячого населення м. Києва [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33 / Л. С. Некрасова, 1994. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сміян, Іван Семенович.
Від книги до книги [Текст] / І. С. Сміян, 2001. - 207 с.
Каракина, Елена Александровна.
Дом с ангелом [Текст] / Е. А. Каракина, 2001. - 143 с.
Медицина дитинства [Текст] : Навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лкарів: У 4 т. / За ред. П.С. Мощича. Т. 1 / Г.Р. Акопян, Ю.Г. Антипкін, В.І. Берзінь та ін., 1994. - 702 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: У 4-х т. / за ред. П.С. Мощича. Т. 2 / Ю.В. Бєлоусов, В.В. Бережний, Т.О. Богомаз та ін., 1994. - 760 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: у 4-х т. / за ред. П. С. Мощича. Т. 3 / Л. І. Алексеенко, М. А. Андрейчин, А. А. Андрущук [та ін.], 1999. - 766 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: у 4-х т. / Г. Р. Акопян, Ю. Г. Антипкін, Берзінь [та ін.]; за ред. П. С. Мощича. Т. 4 : у 4-х кн., кн. 1 / А. А. Андрущук, М. Л. Аряєв, С. О. Бабко [та ін.], 1999. - 710 с.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Неонатологія" [Текст] / М-во охорони здоров'я України. Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, 1998. - 27 с.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Педіатрія" [Текст] / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 1998. - 39 с.
Shirkey, Harry C.
Pediatric drug handbook [Text] / H. C. Shirkey, 1977. - 198 p.
Джегер, ЛяВонн.
Перенесення і підйом дітей та підлітків. [Текст] : Листки домашніх інструкцій: [Посібник]: Пер. з англ. / Л. Джегер, 2000. - 27 с.
Textbook of pediatrics [Text] / W. E. Nelson, V. C. Vaughan, C. F. Settlage [and others]; ed. by: W. E. Nelson, V. C. Vaughan, R. J. McKay, 1969. - XXIV, 1589 p.
Бердник, Ольга Володимирівна.
Основні закономірності формування здоров’я дитячого населення, що проживає в регіонах з різною екологічною ситуауією [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / О. В. Бердник, 2003. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків [Текст] : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-14 квіт. 2005 р.) / Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 147 с.
Няньковський, Сергій Леонідович.
Прогнозування індивідуального ризику розвитку хвороб і профілактика порушень стану здоров’я дітей в умовах дитячої поліклініки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / С. Л. Няньковський, 1998. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии : Науч.- практ. журн. Союза педиатров России / Союз педиатров России, Междунар. Фонд. охраны здоровья матери и ребенка, М-ва здравоохранения и соц. развития РФ. НИИ детской гематологии. - Журнал выходит с 2005г.
Строй, Олена Анатоліївна.
Особливості стану здоров’я і корекція його порушень у дітей, які народилися у жінок, хворих на цукровий діабет [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. А. Строй, 1997. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Торбін, Владислав Федорович.
Наукове обгрунтування шляхів збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення у зв’язку з комплексом факторів навколишнього середовища після аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.09 / В. Ф. Торбін, 1996. - 42 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи