Чорновіл, Андрій В’ячеславович.
Клінічне медсестринство в інфектології з елементами епідеміології [Текст] : підруч. для студентів сестр. фак. вищ. мед. навч. закл. IІI-IV рівнів акредитації / А.В. Чорновіл, Р.Ю. Грицко, 2002. - 571 с.
Воротинцев, Сергій Іванович.
Ентеральна оксигенація в інтенсивній терапії критичних станів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / С. І. Воротинцев, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Організація роботи лікаря-фізіотерапевта у відділеннях відновного лікування [Текст] : (метод. рекомендації) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. фізіотерапії, мед. реабілітації та курортології, 2004. - 44 с.
Первая доврачебная помощь [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Б. А. Самура, В. Ф. Черных, И. В. Киреев, Б. Б. Самура, 2004. - 339 с.
Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків [Текст] : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-14 квіт. 2005 р.) / Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 147 с.
Спригинс, Дэвид.
Неотложная терапия [Текст] : [Практ. руководство]: Пер. с англ. / Д. Спригинс, Д. Чемберс, Э. Джефри, 2000. - 333 с.
В помощь практикующей сестре. - Журнал, 2004г. Вып. 2 (Введено оглавление)
Кемпбелл, Дональд.
Анестезия, реанимация и интенсивная терапия [Текст] : [Учеб. пособие] / Д. Кемпбелл, А.А. Спенс; Пер. с англ. В.Л. Кассиля, 2000. - 249 с.
Неотложные состояния: диагностика, тактика, лечение [Текст] / А. А. Баешко, П. И. Булай, И. В. Василевский [и др.]; сост. Г. А. Шершень, 1998. - 574 с.
Tchuyev, Petro Myckolajovich.
Intensive care in emergency [Text] : A manual for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th levels of accreditation, using English / P. M. Tchuyev, A. S. Vladyka, 2005. - 99 с.
Слабкий, Геннадій Олексійович.
Наукове обгрунтування та шляхи оптимізації діяльності відділень профілактики міських поліклінік [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.10 / Г. О. Слабкий, 1996. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маневич, Алексей Зиновьевич.
Интенсивная терапия, реаниматология, анестезиология [Текст] : Руководство: [Крат. курс для мед. сестер и будущих врачей] / А.З. Маневич, А.Д. Плохой, 2000. - 380 с.
Чайковський, Володимир Миколайович.
Оптимізація діяльності поліклінічного відділення реабілітації в умовах постаріння населення України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.10 / В. М. Чайковський, 1996. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Невідкладні стани [Текст] : посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. С. Регеда, І. Р. Трутяк, І. Г. Гайдучок [та ін.]; за ред. М. С. Регеди, 2001. - 587 с.
Руководство для врачей скорой медицинской помощи [Текст] / В.В. Афанасьев, Л.И. Балашевич, В.Л. Ваневский и др.; Под ред.: В.А. Михайловича, А.Г. Мирошниченко, 2001. - 704 с.
Intensive care medicine [Text] : The textbook for students and interns of higher medical institutions of III and IV levels of accreditation / P. N. Chuev, V. I. Molchanov, A. S. Vladyka, V. G. Medvedev, 2006. - 364 p.
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри анестезіології і інтенсивної терапії Одеського державного медичного університета (м. Одеса, 16 верес. 2005 р.) [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Наук.-практ. конф. (2005; Одеса), 2005. - 80 с.
Фармакотерапия неотложных состояний [Текст] : Практ. руководство / Г.М. Сусла, Г. Мазур, Р.Е. Кунньон и др.; Пер. с англ. под ред. Э.Э. Звартау, 1999. - 632 с.
Глушко, Любомир Володимирович.
Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах [Текст] / Л.В. Глушко, О.В. Волошинський, І.І. Титов, 2004. - 199 с.
Кенц, Вадим Володимирович.
Медична реабілітація та фізіотерапія [Текст] : (учб.-метод. посіб. для студ. VI курсу мед. фак. ОДМУ) / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, 2001. - 140 с.