Х 19086
Чижевський, Ігор Вікторович.
Оцінка параметрів переходу 90 Sr i 137 Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобильської АЕС) [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / І. В. Чижевський ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка, Нац. аграр. ун-т, Держ. спец. наук.-вироб. підприємство "Чорноб. радіоекол. центр". - К. : [б. и.], 2004. - 20 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 18.
УДК
577.346:636.2(477.41)(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Нац. аграр. ун-т
Держ. спец. наук.-вироб. підприємство "Чорноб. радіоекол. центр"

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)