Х 19082
Снітинська, Ірина Володимирівна.
Допологова підготовка при прееклампсії вагітних [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / І. В. Снітинська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. : [б. и.], 2004. - 18 с. - Бібліогр.: с. 14-15
УДК
618.3-06:616.8-009.24]-08(043.3)

Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)