Х 19068
Каладзе, Кирило Миколайович.
Обгрунтування застосування методу біорезонансної стимуляції в сполученні з препаратом остеогенон у комплексному лікуванні хворих з переломом нижньої щелепи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / К. М. Каладзе ; Укр. мед. стоматол. акад., Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. - Полтава : [б. и.], 2004. - 18 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-15
УДК
616.716.4-001.5-08(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. мед. стоматол. акад.
Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)