Організація: Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України ×
Литвинова, Ольга Несторівна.
Поєднаний вплив чинників довкілля на захворюваність жителів великого міста (на прикладі міста Тернополя) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. Н. Литвинова, 2003. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лебединець, Наталія Віталіївна.
Фізіолого-гігієнічна оцінка впливу семестрово-циклоблочної системи викладання на здоров’я школярів різного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Н. В. Лебединець, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Онул, Наталія Михайлівна.
Гігієнічна характеристика вмісту селену в об’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятливого регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Н. М. Онул, 2008. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дичка, Людмила Василівна.
Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров’я населення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Л. В. Дичка, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мещерякова, Ірина Павлівна.
Обтяженість спадковою патологією та генетико-демографічна структура євпаторійської популяції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / І. П. Мещерякова, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Турос, Олена Ігорівна.
Розробка наукових підходів до вдосконалення гігієнічної оцінки небезпеки від джерел забруднення атмосферного повітря на основі показників ризику [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / О. І. Турос, 2008. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мельниченко, Тетяна Іванівна.
Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барвників у харчовій промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук :14.02.01 / Т. І. Мельниченко, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Плачков, Сергій Федорович.
Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункціональний стан новонароджених м. Дніпропетровська [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / С. Ф. Плачков, 2009. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Івахно, Олександра Петрівна.
Наукове обґрунтування профілактичних заходів збереження та зміцнення здоров’я дітей у сучасній системі дошкільної освіти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / О. П. Івахно, 2009. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зайцева, Кристина Анатоліївна.
Гігієнічне обгрунтування методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за схемою "школа - вищий навчальний заклад" [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / К. А. Зайцева, 2009. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Генофонд і здоров’я [Текст] : населення Запоріз. обл. / А. М. Сердюк, О. І. Тимченко, О. В. Линчак [та ін.] ; під ред.: А. М. Сердюк, О. І. Тимченко, 2009. - 146 с.
Тимченко О. І.
Загрози для здоров’я населення від впливу антропогенних чинників та можливості їх попередження [Текст] / О. І. Тимченко, 2005. - 265 с.
Шевченко, Олександр Анатолійович.
Наукове обґрунтування еколого-гігієнічних заходів щодо попередження впливу токсичних промислових відходів на довкілля та здоров’я населення [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.16 / О. А. Шевченко, 2009. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тарасюк, Ольга Євгеніївна.
Наукове обґрунтування оптимальних обсягів нормативної бази в галузі радіаційної гігієни [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. Є. Тарасюк, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Петрук, Сергій Олександрович.
Наукове обґрунтування санітарно-гігієнічних заходів при забрудненні місцевості продуктами горіння жовтого фосфору (на прикладі аварії у Львівській області) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / С. О. Петрук, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Брейдак, Юлія Геннадіївна.
Гігієнічна регламентація полімервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Ю. Г. Брейдак, 2010. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гущук, Ігор Віталійович.
Закономірності формування стану здоров’я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / І. В. Гущук, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зуб, Світлана Теодорівна.
Токсиколого-гігієнічна оцінка впливу свинцю на фоні йододефіциту і ефективність йодопрофілактики [Текст] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / С. Т. Зуб, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Думанський, Вадим Юрійович.
Гігієнічна оцінка електромагнітної ситуації та наукове обґрунтування вимог до її безпеки в сучасних населених місцях України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / В. Ю. Думанський, 2009. - 42 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Колесюк, Віталій Степанович.
Еколого-гігієнічні аспекти збереження та відновлення здоров’я військовослужбовців міжнародних миротворчих контингентів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. С. Колесюк, 2009. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи