Організація: Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України ×
Проценко, Володимир Вікторович.
Нові підходи до лікування хворих на гігантоклітинну пухлину кістки [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / В. В. Проценко, 2010. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Палійчук, Ольга Володимирівна.
Обгрунтування комплексного підходу до визначення факторів прогресії цервікальної інтраепітеліальної неоплазії і початкового раку шийки матки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / О. В. Палійчук, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тимовська, Юліанна Олександрівна.
Місцево поширений рак молочної залози: клінічні варіанти та молекулярно-біологічні особливості [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Ю. О. Тимовська, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Яценко, Людмила Дмитрівна.
Протипухлинні властивості поліплатиллену та ефективність його застосування при лікуванні хворих на розповсюджені форми раку шлунка, підшлункової залози, легені [Текст] : (експерим. і клініч. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Л. Д. Яценко, 2009. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мазур, Ольга Вікторівна.
Дослідження противопухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / О. В. Мазур, 2009. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пилипчук, Олена Петрівна.
Особливості впливу комутагенів на радіочутливість хромосом лімфоцитів периферичної крові людини [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / О. П. Пилипчук, 2016. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Прохорова, Ірина Володимирівна.
Поєднане застосування модифікаторів енергетичного метаболізму як спосіб підвищення ефективності дії дихлорацетату натрію стосовно злоякісних пухлин [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / І. В. Прохорова, 2017. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тодор, Ігор Миколайович.
Роль ліпідів у розвитку та модуляції медикаментозної резистентності пухлинних клітин [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.01.07 / І. М. Тодор, 2017. - 44 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Яловенко, Тетяна Миколаївна.
Роль гепсидину при формуванні медикаментозної резистентності до доксорубіцину [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Т. М. Яловенко, 2017. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Храновська, Наталя Миколаївна.
Роль дендритних клітин в активації протипухлинного імунітету [Текст] : (експерим. та клін.-імунол. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.01.07 / Н. М. Храновська, 2017. - 52 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Голотюк, Володимир Володимирович.
Оптимізація окисно-відновного статусу у хворих на рак прямої кишки: молекулярні механізми ефективності комплексного лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / В. В. Голотюк, 2017. - 50 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Туз, Євген Валерійович.
Оптимізація діагностики та лікування хворих на пухлини стегнової кістки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Є. В. Туз, 2018. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи