Організація: Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України ×
Липовецький, Андрій Микитович.
Особливості реабілітації на санаторному етапі хворих на інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / А. М. Липовецький, 2010. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Логвиненко, Алла Олексіївна.
Особливості діагностики і лікування метаболічного синдрому у жінок на тлі субклінічного гіпотиреозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / А. О. Логвиненко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Погурельська, Олена Павлівна.
Значення операції аортокоронарного шунтування для ефективності реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда, в залежності від структурно-функціональних особливостей міокарда [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / О. П. Погурельська, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Василенко, Вячеслав Анатолійович.
Особливості діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / В. А. Василенко, 2009. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бородай, Артем Олександрович.
Можливості черезстравохідної та трансторакальної ехокардіографії для оптимізації терміну антикоагулянтної терапії у хворих на фібриляцію- тріпотіння передсердь неклапаної етіології [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / А. О. Бородай, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Літвінова, Ірина Олександрівна.
Вплив поліморфізму гену ангіотензинперетворюючого ферменту на клінічний перебіг та ефективність лікування у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / І. О. Літвінова, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Довганич, Наталія Василівна.
Геометрія скорочення лівих відділів серця і показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та при поєднанні її з ішемічною хворобою серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Н. В. Довганич, 2010. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Казмірук, Володимир Іванович.
Контроль артеріального тиску серед сільського населення на етапі первинної медичної допомоги [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / В. І. Казмірук, 2010. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Валізаде Чарі Джафар
Ефективність відновлення синусового ритму у хворих з тріпотінням передсердь методом черезстравохідної електрокардіостимуляції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук 14.01.11 / Валізаде Чарі Джафар, 2010. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Настанова з кардіології [Текст] / [Л. В. Безродна, В. В. Братусь, О. П. Вікторов [та ін.]] ; за ред. В. М. Коваленка [та ін.], 2009. - 1366 с.
Настанова з кардіології [Електронний ресурс] / [Л. В. Безродна, В. В. Братусь, О. П. Вікторов [та ін.]] ; за ред. В. М. Коваленка [та ін.], 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Бугаєнко, Веніамін Вікторович.
Безбольова ішемія міокарда та безбольова ішемічна хвороба серця: особливості клінічного перебігу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / В. В. Бугаєнко, 2005. - 48 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Жураківська, Ольга Юріївна.
Клініко-діагностичне та прогностичне значення рівня N-термінальної частини мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у хворих з пароксизмальною та персистуючою формою фібриляції передсердь на тлі гіпертонічної хвороби [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / О. Ю. Жураківська, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Білявська, Юлія Вікторівна.
Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / Ю. В. Білявська, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шпак, Ярослав Володимирович.
Діастолічна серцева недостатність: клініко-етіологічні та морфо-функціональні особливості, роль імунної активації, ефективність терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту при довготривалому спостереженні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Я. В. Шпак, 2009. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ткач, Наталія Альбертівна.
Предиктори та стратифікація вірогідності виживання хворих з хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка (за даними трирічного проспективного спостереження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Н. А. Ткач, 2009. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рековець, Василь Михайлович.
Контроль ефективності та адекватності антигіпертензивної терапії методом добового моніторування артеріального тиску [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / В. М. Рековець, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Радченко, Ганна Дмитрівна.
Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Г. Д. Радченко, 2008. - 43 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Янус, Ольга Вікторівна.
Фармакологічна корекція метаболічних факторів прогресування ІХС триметазидіном MR та його вплив на клінічний перебіг післяінфарктного періоду [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / О. В. Янус, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Овчарова, Ольга Михайлівна.
Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності, обумовленої ішемічною хворобою серця та дилатаційною кардіоміопатією : порівняльне дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / О. М. Овчарова, 2010. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи