Організація: Ін-т медицини праці НАМН України ×
Луговський, Сергій Павлович.
Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як фактору малої інтенсивності (до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. П. Луговський, 2012. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сердюк, Євген Андрійович.
Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється радіотехнічними засобами системи спостереження за надводною обстановкою [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Є. А. Сердюк, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
П’ятий національний конгрес з біоетики з міжнар. участю, 23-25 верес. 2013 р., Київ, Україна [Текст] : прогр. та тез. доп. / Нац. наук. центр з мед.-біотехн. пробл. НАН України, Ін-т медицини праці НАМН України, Інформ. центр з біоетики [та ін.], 2013. - 218 с.
Леонова, Дар’я Ігорівна.
Гігієна і токсикологія антипіренів в системі безпечного застосування полімерних матеріалів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 14.02.01 / Д. І. Леонова, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Профілактична токсикологія та медична екологія [Текст] : вибрані лекції для науковців, лікарів та студ. / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, К. П. Козлов [та ін.]; за ред. І. М. Трахтенберга, 2010. - 247 с.
Профілактична токсикологія та медична екологія [Текст] : вибрані лекції для науковців, лікарів та студ. / І. М. Трахтенберг, М. Г. Проданчук, Ю. Б. Чайковський [та ін.]; за заг. ред. І. М. Трахтенберга, 2011. - 317 с.
Марченко, Марина Леонідівна.
Культура клітин людини як альтернативний метод в комплексній токсиколого-гігієнічній оцінці сполук важких металів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / М. Л. Марченко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Єна, Тетяна Анатоліївна.
Особливості психофізіологічних характеристик диспетчерів енергосистем у штатних і аварійних ситуаціях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Т. А. Єва, 2012. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Єрмакова, Ольга Володимирівна.
Хронічне обструктивне захворювання легень у шахтарів вугільних шахт (діагностика, лікування та профілактика) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. В. Єрмакова, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи